Ošetrenie dentitio difficilis

Ošetrenie suchého lôžka

Chirurgická extrakcia zuba

Extrakcia viackoreňového zuba – komplikovaná

Extrakcia viackoreňového zuba

Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa