Vyžiadané vyšetrenie (vylúčenie fokálnej infekcie)

Vyžiadané vyšetrenie (vylúčenie fokálnej infekcie)

Digitálne plánovanie

Malý posun zuba

Artikulačný zábrus jedného zuba

Zavedenie separačnej gumičky