Fluoridácia zubov

Kombinované bielenie zubov (domáce a ambulantné bielenie)

Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou

Recall (ďaľšia návšteva)

Vstupná dentálna hygiena, inštruktáž, kalibrácia medzizubných kefiek