Vnútorné bielenie

Fluoridácia

Dentálna hygiena – deti

Inštruktáž/fluoridácia zubov

Kombinované bielenie zubov (domáce a ambulantné bielenie)

Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou