Náhryzová dlaha

Mock up

Krátky administratívny výkon

Nedostavenie sa na termín – každá začatá polhodina

Príplatok za komplikované ošetrenie

Konzultácia