Náhrada so zásuvným spojom

Wax up bimaxilárny

Wax up monomaxilárny

Náhrada celková snímateľná

Náhrada čiastočná snímateľná

Provizórna korunka laboratórna PMMA