Wax up bimaxilárny

Wax up monomaxilárny

Náhrada celková snímateľná

Náhrada čiastočná snímateľná

Provizórna korunka laboratórna PMMA

Provizórna korunka razidlová nad 4 ks