Prečistenie jedného kanálika

Neúspešný pokus o záchranu zuba pri reendodoncii

Výber čapu/zalomeného nástroja

Opätovné ošetrenie 1 kanálik