Preventívna prehliadka – deti

Preventívna prehliadka – dospelí

Preventívna prehliadka – deti

Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

Dospelí­ – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

Preventívna prehliadka – dospelí