Cenník


1. Vstupné vyšetrenie

Služba Cena s DPH
Dospelí­ – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 40 €
Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 30 €
Preventívna prehliadka – deti 20 €
Preventívna prehliadka – deti poistenci Union 0 €
Preventívna prehliadka – dospelí poistenci Union 0 €
Preventívna prehliadka – dospelí 20 €

2. Zhotovenie RTG Snímky

Služba Cena s DPH
RTG intraorálne / záhryzové 10 €
RTG panoramatické 29 €
RTG panoramatické poistenci Union 0 €

3. Výplňová terapia

(ceny vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Dostavba jadra zuba FRC čapom 100 €
Dostavba jadra zuba fotokompozitom 50 €
Estetická rekonštrukcia korunky / priama onlay 180 €
Jednoplôšková výplň – krčková 80 €
Mliečne zuby – výplň (fotokompozit, skloionomér) 65 €
Mliečne zuby – výplň (fotokompozit, skloionomér) poistenci Union 55 €
Pečatenie 50 €
Provizórna / dočasná výplň 30 €
Rekonštrukcia kompozitom – malý rozsah 30 €
Rekonštrukcia kompozitom – stredný rozsah 50 €
Rekonštrukcia kompozitom – veľký rozsah 70 €
Výplň fotokompozit 135 €
Výplň fotokompozit poistenci Union 99 €

4. Chirurgia

(vrátane anestézie, šitia a potrebných pomôcok)
Služba Cena s DPH
Chirurgická extrakcia zuba 150 €
Extrakcia dočasného zuba 50 €
Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa 50 €
Extrakcia viackoreňového zuba Od 60 €
Extrakcia viackoreňového zuba – komplikovaná 120 €
Ošetrenie dentitio difficilis 30 €
Ošetrenie suchého lôžka 30 €

5. Dentálna hygiena

Služba Cena s DPH
Dentálna hygiena – deti 35 €
Fluoridácia poistenci Union 0 €
Inštruktáž/fluoridácia zubov 30 €
Kombinované bielenie zubov (domáce a ambulantné bielenie) 440 €
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou 30 €
Recall (ďaľšia návšteva) 75 €
Vnútorné bielenie 70 €
Vstupná dentálna hygiena, inštruktáž, kalibrácia medzizubných kefiek 80 €

6. Endodoncia - ošetrenie zubných kanálikov

(vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Dezinfekčná vložka 40 €
Neúspešný pokus o záchranu zuba pri primárnej endodoncii 50 €
Výplň 1 kanálik 100 €
Paliatívny endodontický zákrok 30 €
Preendodontická dostavba zuba 50 €
Trepanácia, prečistenie 1 koreňového kanálika, výplach Od 30 €
Výplň 1 kanálik poistenci Union 90 €

7. Reendodoncia - opätovné ošetrenie kanálikov

(vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Neúspešný pokus o záchranu zuba pri reendodoncii 100 €
Opätovné ošetrenie 1 kanálik 120 €
Prečistenie jedného kanálika 40 €
Výber čapu/zalomeného nástroja 100 €

8. Protetika

Služba Cena s DPH
Dlahovanie na sklenenom vlákne za 1 člen 50 €
Fazeta keramická 590 €
Korunka keramická / medzičlen 490 €
Korunka/overlay frézovaná hybridná keramika 420 €
Náhrada celková snímateľná 650 €
Náhrada čiastočná snímateľná 550 €
Náhrada so zásuvným spojom Od 1670 €
Odtlačok konvenčný/digitálny 35 €
Opätovné nalepenie fazety 150 €
Opätovné nalepenie korunky – adhezívne 100 €
Opätovné nalepenie korunky – konvenčné 50 €
Provizórna korunka laboratórna PMMA 50 €
Provizórna korunka razidlová do 4 ks 30 €
Provizórna korunka razidlová nad 4 ks 100 €
Sňatie/separácia korunky 25 €
Wax up bimaxilárny 200 €
Wax up monomaxilárny 100 €
Zub na keramickej fazete 650 €

9. Ďalšie stomatologické úkony

Služba Cena s DPH
Artikulačný zábrus jedného zuba 15 €
Digitálne plánovanie 50 €
Malý posun zuba 50 €
Vyžiadané vyšetrenie (vylúčenie fokálnej infekcie) 20 €
Vyžiadané vyšetrenie (vylúčenie fokálnej infekcie) poistenci Union 10 €
Zavedenie separačnej gumičky 20 €

Ostatné

Služba Cena s DPH
Fotodokumentácia 20 €
Konzultácia 30 €
Krátky administratívny výkon 20 €
Mock up 50 €
Náhryzová dlaha 150 €
Nedostavenie sa na termín – každá začatá polhodina 20 €
Príplatok za komplikované ošetrenie 20 €