Cenník


Vstupné vyšetrenie

Služba Cena s DPH
Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 20 €
Dospelí­ – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 20 €
Preventívna prehliadka dospelí/deti 20 €

Zhotovenie RTG Snímky

Služba Cena s DPH
RTG panoramatické 25 €
RTG intraorálne / záhryzové 10 €

Dentálna hygiena

Služba Cena s DPH
Fluoridácia zubov 30 €
Kombinované bielenie zubov (domáce a ambulantné bielenie) 440 €
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou 30 €
Recall (ďaľšia návšteva) 75 €
Vstupná dentálna hygiena, inštruktáž, kalibrácia medzizubných kefiek 80 €

Výplňová terapia

(ceny vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Výplň fotokompozit 125 €
Pečatenie 50 €
Rekonštrukcia kompozitom – veľký rozsah 70 €
Rekonštrukcia kompozitom – stredný rozsah 50 €
Rekonštrukcia kompozitom – malý rozsah 30 €
Dostavba jadra zuba kompozitom 50 €
Dostavba jadra zuba FRC čapom 100 €
Estetická rekonštrukcia korunky / priama onlay 170 €
Provizórna / dočasná výplň 30 €
Mliečne zuby – výplň (fotokompozit, skloionomér) 65 €

Chirurgia

(vrátane anestézie, šitia a potrebných pomôcok)
Služba Cena s DPH
Chirurgická extrakcia zuba Do 150 €
Extrakcia viackoreňového zuba – komplikovaná Do 120 €
Extrakcia viackoreňového zuba – jednoduchá Od 50 €
Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa Od 50 €
Extrakcia dočasného zuba 50 €

Endodoncia - ošetrenie zubných kanálikov

(vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Neúspešný pokus o záchranu zuba pri primárnej endodoncii 50 €
Paliatívny endodontický zákrok 30 €
Trepanácia, prečistenie 1 koreňového kanálika, výplach 30 €
Preendodontická dostavba zuba 40 €
Ošetrenie 1 kanálik 100 €

Reendodoncia - opätovné ošetrenie kanálikov

(vrátane anestézie, použitých materiálov a pomôcok)
Služba Cena s DPH
Neúspešný pokus o záchranu zuba pri reendodoncii 100 €
Výber čapu/zalomeného nástroja 100 €
Trepanácia, prečistenie 1 koreňového kanálika 40 €
Opätovné ošetrenie 1 kanálik 120 €

Protetika

Služba Cena s DPH
Wax up bimaxilárny 200 €
Wax up monomaxilárny 100 €
Náhrada celková snímateľná 500 €
Náhrada čiastočná snímateľná 450 €
Provizórna korunka laboratórna PMMA 50 €
Provizórna korunka razidlová nad 4 ks 100 €
Provizórna korunka razidlová do 4 ks 30 €
Sňatie/separácia korunky 25 €
Opätovné nalepenie fazety 100 €
Opätovné nalepenie korunky – keramická 100 €
Opätovné nalepenie korunky – kovokeramická 50 €
Dlahovanie na sklenenom vlákne za 1 člen 50 €
Zub na keramickej fazete 550 €
Fazeta keramická 500 €
Keramická korunka frézovaná (na počkanie) 500 €
Korunka/overlay kompozitná frézovaná 350 €
Medzičlen – keramická korunka 450 €
Korunka keramická 450 €
Odtlačok konvenčný/digitálny 35 €