Smile Up tím

Náš tím zubných lekárov, dentálnych hygienikov a zubných asistentov má dlhoročné skúsenosti z rôznych špičkových pracovísk po celom Slovensku. Najvyššiu kvalitu ošetrenia poskytujeme vďaka neustálemu vzdelávaniu, ale aj moderným technológiám, s ktorými každodenne pracujeme.