Extrakcia

Najčastejšie pristupujeme k extrakcii z dôvodu neopraviteľného poškodenia korunkovej alebo koreňovej časti zuba. Zuby sa však extrahujú aj v prípade zlého postavenia, keď sú nadpočetné alebo keď nevyrástli z kosti a očakávame, že budú robiť problémy. 

Z cenníka:

Zákrok: Cena s DPH:
Chirurgická extrakcia zuba 150 €
Extrakcia dočasného zuba 50 €
Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa 50 €
Extrakcia viackoreňového zuba 60 €
Extrakcia viackoreňového zuba - komplikovaná 120 €