Parodontológia a slizničné ochorenia

V súčasnosti sú najväčšími bojovníkmi proti väčšine ochorení parodontu kvalitní hygienici a hygieničky. Pokiaľ dôjde k zlepšeniu hygieny, obvykle ustúpi aj parodontóza. V dutine ústnej sa može vyskytnúť aj množstvo slizničných ochorení, na ktoré treba vždy upozorniť svojho lekára.