Preventívna prehliadka

Najdôležitejším cieľom pravidelných preventívnych prehliadok je podchytenie nejakého menšieho problému (napríklad malého kazu, slizničného ochorenia, parodontózy etc). V čase, kým tento problem neprerastie do niečoho väčšieho je jeho riešenie vždy ekonomicky aj časovo výhodnejšie. Najdôležitejší je však váš zdravotný faktor, kde malé zákroky s menšou invazivitou sú vždy lepšie, ako tie náročné a invazívne.

Na preventívne prehliadky sa odporúča chodiť deťom a tehotným ženám 2x ročne, dospelým jedenkrát. Ak si to váš stav bude vyžadovať, odporučíme vám individuálnu frekvenciu návštev. Keď budete na preventívne prehliadky a dentálnu hygienu chodiť pravidelne, predĺžime vám záruku na nami vykonané práce na 5 rokov.