Protetika

Vysvetlenie tohto pojmu vrámci stomatológie je trošku zložitejšie. Protetika v stomatológii ponúka snímateľné (vyberateľné) a fixné (pevné) riešenia.

Snímateľné riešenia sú protézy nahrádzajúce chýbajúce zuby, ktoré si pacient môže kedykoľvek vybrať. 

Fixná protetika taktiež nahrádza chýbajúce zuby (alebo časti zubov), nedá sa však vybrať. Pacientovi tak dodáva komfort takmer totožný s tým, ako by mal vlastné zdravé zuby. Fixná protetika pozostáva z koruniek, mostíkových konštrukcií, onlejí (polokoruniek) a faziet. 

Z cenníka:

Zákrok: Cena s DPH:
Dlahovanie na sklenenom vlákne za 1 člen 50 €
Fazeta keramická 500 €
Keramická korunka frézovaná (na počkanie) 500 €
Korunka keramická 450 €
Korunka/overlay kompozitná frézovaná 350 €
Medzičlen - keramická korunka 450 €
Náhrada celková snímateľná 500 €
Náhrada čiastočná snímateľná 450 €
Odtlačok konvenčný/digitálny 35 €
Opätovné nalepenie fazety 100 €
Opätovné nalepenie korunky - keramická 100 €
Opätovné nalepenie korunky - kovokeramická 50 €
Provizórna korunka laboratórna PMMA 50 €
Provizórna korunka razidlová do 4 ks 30 €
Zub na keramickej fazete 550 €
Provizórna korunka razidlová nad 4 ks 100 €
Sňatie/separácia korunky 25 €
Wax up bimaxilárny 200 €
Wax up monomaxilárny 100 €