Prvá pomoc

Prvá pomoc v stomatológii znamená zbaviť pacienta od bolesti, zápalu alebo opuchu. V prípade úrazu je dobré absolvovať konzultáciu u svojho lekára, môže sa však stať, že ten vás odošle na oddelenie stomatochirurgie.