Výplň fotokompozit

Pečatenie

Rekonštrukcia kompozitom – veľký rozsah

Rekonštrukcia kompozitom – stredný rozsah

Rekonštrukcia kompozitom – malý rozsah

Dostavba jadra zuba kompozitom