Mliečne zuby – výplň (fotokompozit, skloionomér)

Jednoplôšková výplň – krčková

Výplň fotokompozit

Výplň fotokompozit

Pečatenie

Rekonštrukcia kompozitom – veľký rozsah